İnovatif yaklaşımlarını şirketin tüm iş süreçlerinin odağına yerleştiren Sentez Grup, daha da katma değerli ürünler üretebilmek için Ar-Ge’ye büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda Sentez Grup’ta müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek, teknik yaklaşımları ortaya koyabilecek, istikrarlı bir yönetim anlayışı ve bilimsel mantığa sahip, çağdaş ve özendirici bir Ar-Ge ortamı yaratılmıştır. Ayrıca Sentez Grup bu anlayış çerçevesinde Ar-Ge yatırımlarını istikrarlı bir şekilde artırmaktadır.