Sentez Grup Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.  olarak tüm iş süreçlerimizde, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmekte olup;

 • Çalışanlar için sağlıklı, güvenli, hijyenik çalışma ortamı yaratmak,
 • Çalışanlarla doğruluk, dürüstlük, güven ilkelerine dayalı ilişkiler kurmak,
 • Eğitim ve kişisel gelişim programları ile, sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Çocuk işçi çalıştırmamak, zorunlu işçilik uygulamaları yapmamak ve desteklememek,
 • Çalışanların kendilerini temsil eden organizasyonlar oluşturma hakkına saygılı olmak,
 • Ulusal yasal standartlar seviyesinde ücret ve ek kazanç ödemek,
 • Fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymak, süreklilik arz etmemesine dikkat etmek, ücretini ödemek,
 • Tüm çalışanlara, işe başlamadan önce, çalışma şartları, ücret ödemeleri, “Çalışma ve İşyeri Disiplini Prosedürü” hakkında detaylı yazılı ve anlaşılır bilgi vermek,
 • Ulusal yasal çalışma saatlerine uymak, her 7 günde 1 gün izin sağlamak,
 • Bu çalışmaları yaparken, ulusal ve / veya uluslar arası standartlara uymak,
 • İşe alım, ücret, eğitim, terfi, işe son verme, emekliye ayırma işlemlerinde, yaş, sınıf, milliyet, din, cinsiyet, medeni durum veya ulusal yasalarla tanımlanmış başka bir sınıf ölçütünden bağımsız olarak yalnızca başarıya bağlı kariyer olanakları sağlamak,
 • Haklı bildirimde bulunulması suretiyle çalışanın işyerinden ayrılmasına saygı göstermek,
 • Çevreye ve gelecek nesillere karşı duyarlı olarak, sürdürülebilir bir çevre için bilinç oluşturmak,
 • Temel insani değerler çerçevesinde, tüm çalışanların tutum ve davranışlarına saygılı olmak,
 • İstismar, taciz, kışkırtıcılık, rüşvete hiçbir şekilde izin vermemek,
 • Etik Ticaret Girişimi” kurallarına uymak

Temel ilke ve değerlerimizdir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, Çevre Politikamız da bu temel kapsamda belirlenmiştir.

Tüm yöneticiler, kendi bölümleri ile ilgili gerekli uygulamaların takibinden sorumludur.