Sentez Grup Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Bilgi Güvenliği Politikamız;
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin işletilmesi ve gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikleri uygulamak,
 • İkinci taraf (çalışan) ve üçüncü taraflar (müşteri, tedarikçi, alt işveren, v.b.) ile yapılan sözleşmelere uyulmasını sağlamak,
 • Bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik özelliklerini korumak,
 • İş süreçlerinin Risk Yaklaşımı ile sistematik şekilde yönetilerek, bilgi varlıklarımıza yönelik oluşabilecek Bilgi Güvenliği ihlallerini engellemek veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlamak, olası ihlal durumları sonrasını etkin yönetmek,
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintileri önlemek, olası durum (lar) da hedeflenen şekilde tekrar çalışabilir hale gelebilmek,
 • Sentez Grup Ambalaj haricinde olabilecek herhangi bir aksama durumunda, en az kesinti ile hasarsız, verim kaybını en alt seviyede tutacak şekilde hazırlıklı olmak,
 • Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla tüm çalışanlara ve ilgili üçüncü taraflara (müşteri, tedarikçi, alt işveren, v.b.) bilgilendirme yapılmasını sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini, güncel olmasını sağlamak,
 • Firma güvenilirliğini korumak,
 • Firma içi bilgilerin (duyuru, rapor, v.b.) 3. kişilere yetkisiz olarak iletilmesini önlemek,
 • Kişisel iletişimde, üçüncü taraflarla olan her türlü iletişimde (sözlü, yazılı, elektronik, v.b.), firma bilgilerinin gizliliğinin korunması, gerekli kritik durumlarda bilginin yedeklenmesi, risk seviyesine göre güvenlik önlemlerinin alınması, bilgi güvenlik ihlal olaylarının raporlanması ve gerekli mercilere bildirilmesi uygulamalarının yönetilmesini sağlamak, söz konusu durumların ihlal edilmesini önleyecek faaliyetleri başlatmak,
 • Diğer Yönetim Sistemleri ile bütünleşik yönetilmesini sağlamak,
 • Sentez Grup Ambalaj / firma / tüm çalışanları ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile tanımlanan dış taraflar (müşteri, tedarikçi, denetçi, v.b.) bu politikaya, bu politikayı uygulayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı prosedür, talimat, v.b. uygulamalara uymakla yükümlüdür.
Firma bilişim kaynakları, T.C. yasa ve yönetmeliklerine aykırı faaliyetler için kullanılamaz.